Gezinssport Vlaanderen

Welzijn omvat meerdere componenten, maar gezondheid is daarbij ongetwijfeld de belangrijkste. Gezondheid, ook wel ‘zich goed voelen in z’n vel’, kunnen omgaan met zorgen en stress. Gezondheid heeft ook een sociale dimensie: zich geborgen weten, geïntegreerd zijn, onder vrienden zijn…Beweging en sport, in combinatie met een evenwichtige voeding en een leefbare omgeving kan iedereen gezonder en gelukkiger maken.


Meer info bij Gezinssport Vlaanderen, https://www.gezinssportvlaanderen.be/Binnen dit kader organiseert Gezinssport Dworp onder meer: 

  1. Wandelen met 'De Drankstoempers'
  2. Lijndansen
  3. Watergewenning + kleuterzwemmen
  4. Nordic Walking

Sekretariaat: Martine Tiels

                     St-Pietersweg 3      

                             1501 Buizingen

Telefoon: 0473 81 82 44

                                                Spaarkaart

kortingskaarten,                                passen,  gsm-kaarten, 

bioscooptickets

                                                        

Adres:  Alain Eker
            Beukenlaan 3
                    1653 Dworp

Telefoon:  02  380 19 11

Kinderoppasdienst

Adres: Josée Paesmans
            Beukenlaan 3
                    1653 Dworp

Telefoon: 0476 75 38 03